Öncelikle şöyle ifade edeyim. Ratner konusuna değinmeniz güzel. Bilmediğim şeyleri öğrenmek her zaman bana heyecan vermiştir. Yanlış karşılaştırmalar da o kadar gülünç gelmiştir. Ben Cumhuriyetçi ya da Demokrat değilim. Ama ABD yaşan bir türk olarak yukarıdaki “Ratner” konusunu Trump ile karşılaştırmak elma ile armutu kıyaslamakla aynı şey.

G. BUSH’u seçen bir amerikan toplumunun Trump’ı da seçmesi de gayet normaldir. Mr. Trump, “Ratner” yapmadı. Hitap ettiği Cumhuriyetçi kitleyi kendine daha da bağladı. Bir politik strateji olarak başarılı oldu. Genelde ABD’de olanlar Atlantik okyanusunu geçtikten sonra değişir. (“kulaktan kulağa aktarılma hususu”)

Nacizhane tasviyem. Kamuoyu ve seçim manevralarını “business school” ders konularını ile karşılaştırmayın.

Son olarak Mr. Trump, bütün kampanyayı cebinden karşılıyor. Ve Cumhuriyetçiler yıllardır olmadıkları kadar zafere yakınlar.

Saygılarımla,

Durul.

Not: Yazılarınızı keyifle okumaya devam edeceğim.

Written by

Health Research Program’s iOS Developer, currently lives in Washington, D.C http://www.about.me/durul

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store